Vi utvikler og vedlikeholder dataprogrammer, hovedsaklig innen administrasjon av virksomhetskritiske områder der det kreves langsiktighet og pålitelighet. 

I vårt virke legger vi vekt på å kombinere fagkunnskap med teknisk kunnskap, og gjennom dette finne rasjonelle løsninger i samråd med våre kunder.

For entrepenører  utvikler vi løsninger for prosjektering og kalkulasjon, material- og maskin-forvaltning, samt for kursing og opplæring.

For offentlige pensjonskasser og forsikringsselskaper utvikler vi løsninger for medlemskap og pensjonshåndtering.

Vi holder til i Kontorhagen, Storgata 3, i Kristiansund, og samarbeider tett med KPservice.

For nærmere informasjon, kontakt oss gjerne på post eller telefon.

Telefon: 913 57 820
Epost: narvid.raknes@alvara.no

Adresse:
  Alvara AS
  Storgata 3
  6509 Kristiansund